محورهای اصلی و فرعی همایش "بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام"


الف) گونه شناسی بحران¬های جهان اسلام
- بحران¬های قومی – نژادی
- بحران¬های دینی و مذهبی
- بحرانهای اقتصادی در جهان اسلام
- بحرانهای فرهنگی در جهان اسلام
- بحرانهای زیست محیطی در جهان اسلام(آب)
- بحران¬های ناشی از منابع طبیعی(انرژی و کانی)

ب)کانون¬ها و مناطق بحرانی در جهان اسلام
- شرق مدیترانه
-افغانستان
- شبه جزیره عربستان
- جنوب شرق آسیا
- خلیج فارس
- افریقا
-منطقه قفقاز
- آسیای مرکزی و سین کیانگ
- جنوب شرق اروپا
- جنوب آسیا
- شرق آسیا

ج) ریشه¬یابی بحران¬های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام
-    -سیر تکوین تاریخی بحران¬های ژئوپلیتیکی
-    -عوامل مکانی - فضایی موثر بر بحرانهای ژئوپلیتیکی
-    -نقش دولت¬ها و بازیگران سیاسی درون منطقه¬ای جهان اسلام
-    -نقش دولت¬ها و بازیگران مداخله¬گر فرا منطقه¬ای (قدرت¬های جهانی)
-    -نقش نخبگان مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
-    -نقش رسانه¬ها در بحران¬های ژئوپلیتیکی
-   
د‌)    بازتاب¬های فضایی-محیطی بحران¬های ژئوپلیتیکی جهان اسلام
-    -الحاق و انتزاع در کشورهای جهان اسلام
-    -ناپایداری قدرت، سیاست و مرزهای سیاسی در جهان اسلام
-    -توسعه تهدیدات و ناامنی در حال و آینده
-    -بحران¬ها و نقش آن در همگرایی جهان اسلام
-    -بحران¬ها و نقش آن در واگرایی جهان اسلام
-    -تاثیر بحران¬ها در گسترش فقر و مصیبت
-    -نقش بحران¬ها در کاهش قدرت جهان اسلام
-    -بسترسازی مداخله نظامی قدرت¬های فرامنطقه¬ای
-    -تاثیر بحران¬ها در تخریب و توسعه نیافتگی جهان اسلام
-    -تاثیر بحران¬ها در ظهور سلطه استعمار جدید (موج سوم استعمار)
-    -تاثیر بحران¬ها در توسعه تروریسم
-   
ه) راهبردها و راهکارهای بحران زدایی در جهان اسلام
-    -نگرش¬ها و رویکردهای مهار و گسترش بحران
-    -مدل¬های  نظری مدیریت بحران های ژئوپلیتیکی
-    -الگوها تجارب موفق مدیریت بحران در جهان اسلام
-    -آسیب شناسی مطالعات و پژوهش¬های وحدت در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات همگرایی در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات تشکیل امت واحده اسلامی
-    -منافع و ارزش¬های مشترک در جهان اسلام
-    -فرصت¬سازی  خلق منافع مشترک در جهان اسلام
-    -نقش رهبران مذهبی، نخبگان، رسانه¬ها، سیاست¬مداران در همگرایی و حل منازعات در جهان اسلام
-    -راهکارهای زدایش و خنثی¬سازی ریشه¬ها و عوامل بحران

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید